Ligas -

Inclusion Cluster

Burgerinitiatieven voor en met vluchtelingen

Zes burgerinitiatieven met gezamenlijke missie

Wie zijn wij?

Wij zijn (voor nu) zes burgerinitiatieven die zich, vanuit een gezamenlijke visie op een open en inclusieve maatschappij, inzetten voor een duurzame integratie van nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij.  Dat doen we door ontmoetingen te creëren tussen nieuwkomers en lokale bevolking via huisvesting, taal, ontspanning, opleiding en werk. We stellen de nieuwkomers in de gelegenheid om vroegtijdig sociale en professionele netwerken op te bouwen en verder te ontwikkelen met relevante vaardigheden die essentieel zijn voor een succesvolle integratie. We bouwen daarmee aan een maatschappij waar empathie en wederzijds begrip centraal staan.

De organisaties van de Inclusion Cluster

website in ontwikkeling

Makers Unite

Makers Unite verbindt mensen om samen inclusieve en gedeelde gemeenschappen te creëren en ontwikkeling van individueel talent te stimuleren. Nieuwkomers en locals ontwerpen en maken duurzame en betekenisvolle producten. In het project Re-vestlife worden op de Griekse stranden gevonden reddingsvesten gerecycled tot nieuwe producten. Winnaar van de What Design Can Do For You Refugee Challenge 2016.

Naar website

NewBees

NewBees maakt het mogelijk voor vluchtelingen om vrijwilligerswerk te doen bij lokale maatschappelijke organisaties. NewBees stimuleert talentontwikkeling en het opbouwen van een cv om de integratie en participatie te bevorderen via een online platform dat matches maakt tussen de vluchtelingen en organisaties. Voor hun inzet ontvangen de vluchtelingen een (digitaal) certificaat.

Naar website

Hack Your Future

Hack Your Future biedt vluchtelingen een opleidingsprogramma tot programmeur en speelt daarmee in op de grote vraag naar ICT-professionals. Tijdens het programma van zes maanden worden in samenwerking met professionele programmeurs, de studenten opgeleid tot web developers. Ze worden ook getraind op het gebied van project management, leren zelfstandig werken, en is er aandacht voor de werkcultuur en omgangsvormen binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

Naar website

TakeCareBnB

Takecarebnb koppelt nieuwkomers aan gastgezinnen in Nederland voor een logeerperiode, omdat wij geloven dat logeren de meest krachtige manier is om elkaar te leren kennen en elkaar mee te nemen op weg naar wederzijdse integratie.

Naar website

DELITELABS

Als non-profit start-up school biedt DELITELABS vluchtelingen, recente migranten en locals een ondernemerschapstraining van zeven weken. Tijdens dit intensieve programma werken deelnemers aan hun ondernemer skills en onderzoeken zij de mogelijkheden van het starten van een eigen onderneming.

Naar website

Refugee Start Force

Refugee Start Force is een online platform dat contact stimuleert en faciliteert tussen nieuwkomers die op zoek zijn naar kansen op de arbeidsmarkt en lokale arbeidsmarkt die deze kansen creëert. Mensen, ondernemingen en bedrijven vinden elkaar op basis van hun interesse, beroep, vaardigheden en expertise.

Naar website

Wil je meer weten over Inclusion Cluster?

Neem contact met ons?
;